Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: ktdbclgd@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 414)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Trần Ngọc Huân tnhuan@ntc.edu.vn 414
2 Nguyễn Duy Dũng nddung@ntc.edu.vn 409
3 Nguyễn Thị Phương Linh ntplinh@ntc.edu.vn  
4 Nguyễn Thị Huyền Trang nthtrang@ntc.edu.vn  
5 Nguyễn Thị Thơ nttho@ntc.edu.vn  

 

Lượt xem: 315