Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Giới thiệu

Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN – CƠ SỞ NGÀNH Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: ktcbcsn@ntc.edu.vn Điện thoại: …

Đọc thêm

Khoa Quản trị Lữ hành – Hướng dẫn Du lịch

KHOA QUẢN TRỊ LỮ HÀNH – HƯỚNG DẪN DU LỊCH Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: qtlhhddl@ntc.edu.vn Điện …

Đọc thêm

Khoa Quản trị Chế biến Món ăn

KHOA QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: qtcbma@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 …

Đọc thêm

Khoa Quản trị Nhà hàng

KHOA QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: qtnh@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 …

Đọc thêm

Khoa Quản trị Khách sạn

KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: qtks@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 …

Đọc thêm

Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo thường xuyên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN Tầng 1 – Nhà E Email: ttdvdttx@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 …

Đọc thêm

Trung tâm Thực hành nghề Du lịch

TRUNG TÂM THỰC HÀNH NGHỀ DU LỊCH Tầng 1 – Nhà E Email: ttthndl@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: …

Đọc thêm

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC Tầng 1 – Nhà E Email: ttnnth@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: …

Đọc thêm

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN Tầng 1 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: cthssv@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 …

Đọc thêm

Phòng Hành chính – Tổng hợp

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Tầng 1 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: hcth@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 …

Đọc thêm

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: ktdbclgd@ntc.edu.vn Điện …

Đọc thêm

Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ Tầng 2 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: …

Đọc thêm

Cơ sở Vật chất Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, trên 4ha khuôn viên trường tại cơ sở chính (số 02 …

Đọc thêm

Ban giám hiệu Nhà trường

ThS-NCS. NGUYỄN DOÃN THÀNH Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Điện thoại: (0258) 3 551 055 Fax: (058) 3 551 938 …

Đọc thêm

Cơ cấu tổ chức Nhà Trường

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

Đọc thêm

Nhiệm vụ – Quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chiến lược phát triển Trường, kế hoạch dài hạn, trung …

Đọc thêm

Lịch sử hình thành và phát triển

A. Lịch sử hình thành và phát triển Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang trước đây là trường Cao đẳng Nghề …

Đọc thêm