Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Tổ chức – Đoàn thể

Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN – CƠ SỞ NGÀNH Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: ktcbcsn@ntc.edu.vn Điện thoại: …

Đọc thêm

Khoa Quản trị Lữ hành – Hướng dẫn Du lịch

KHOA QUẢN TRỊ LỮ HÀNH – HƯỚNG DẪN DU LỊCH Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: qtlhhddl@ntc.edu.vn Điện …

Đọc thêm

Khoa Quản trị Chế biến Món ăn

KHOA QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: qtcbma@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 …

Đọc thêm

Khoa Quản trị Nhà hàng

KHOA QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: qtnh@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 …

Đọc thêm

Khoa Quản trị Khách sạn

KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: qtks@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 …

Đọc thêm

Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo thường xuyên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN Tầng 1 – Nhà E Email: ttdvdttx@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 …

Đọc thêm

Trung tâm Thực hành nghề Du lịch

TRUNG TÂM THỰC HÀNH NGHỀ DU LỊCH Tầng 1 – Nhà E Email: ttthndl@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: …

Đọc thêm

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC Tầng 1 – Nhà E Email: ttnnth@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: …

Đọc thêm

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN Tầng 1 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: cthssv@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 …

Đọc thêm

Phòng Hành chính – Tổng hợp

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Tầng 1 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: hcth@ntc.edu.vn Điện thoại: (0258) 3 551 777 …

Đọc thêm

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: ktdbclgd@ntc.edu.vn Điện …

Đọc thêm

Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ Tầng 2 – Khu hiệu bộ – Nhà A Email: …

Đọc thêm