Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Trung tâm Thực hành nghề Du lịch

TRUNG TÂM THỰC HÀNH NGHỀ DU LỊCH

Tầng 1 – Nhà E

Email: ttthndl@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 301)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Đào Trần Lâm dtlam@ntc.edu.vn  
2 Trương Thị Nhung ttnhung@ntc.edu.vn  

 

Lượt xem: 249