Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo thường xuyên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tầng 1 – Nhà E

Email: ttdvdttx@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 303)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mẹo nvmeo@ntc.edu.vn  

 

Lượt xem: 283