Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử

Ngày viết: 22.03.2021

Total 10 Books Found!

, Thư viện điện tử
Giáo trình môn tổ chức sự kiện K12
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Thực hiện công việc quản gia trong Resort
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình nhập môn Quản trị Resort
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Trả buồng và thanh toán
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình thực hiện công việc quản gia trong resort
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình bán và tiếp thị sản phẩm
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tổ chức sự kiện
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình phục vụ khách lưu trú
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Marketing du lịch
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình đón tiếp và đăng ký khách lưu trú
Thể loại: 1.8. Quản trị Resort Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử