Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử

Ngày viết: 22.03.2021

Total 49 Books Found!

, Thư viện điện tử
Giáo trình thương phẩm và an toàn thực phẩm
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Văn hoá ẩm thực
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tổ chức phục vụ
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tổ chức lao động trong nhà hàng
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị kinh doanh nhà hàng
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực nhà hàng
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình pha chế và phục vụ đồ uống có...
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Quản trị du lịch
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Pha chế và phục vụ đồ uống không...
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Quản trị cơ sở vật chất nhà hàng
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Lập kế hoạch & Tổ chức phục vụ...
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Nhận biết tâm lý khách du lịch và...
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Cắm hoa
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tổ chức phục vụ ăn, uống
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Khái quát & tổ chức lao động trong...
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Pha chế và phục vụ cà phê Barista
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Chuẩn bị nhà hàng để phục vụ
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Thương phẩm và an toàn thương phẩm
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Hạch toán định mức
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Chế biến món ăn
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng thực hành nghiệp vụ nhà hàng
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Vũ Thị Hoà
, Thư viện điện tử
The Bar & Beverage book
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.4. Quản trị Khách sạn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị kinh doanh Nhà hàng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Đỗ Thiện Dụng
, Thư viện điện tử
Ngộ độc thực phẩm
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.4. Quản trị Khách sạn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trần Đáng
, Thư viện điện tử
Thực đơn làm đẹp
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.4. Quản trị Khách sạn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Nguyễn Thao
, Thư viện điện tử
Giáo trình sinh lý dinh dưỡng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Hoàng Văn Hoàn
, Thư viện điện tử
Bài giảng phương pháp xây dựng thực đơn
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.4. Quản trị Khách sạn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Hoàng Minh Khang
, Thư viện điện tử
Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ Nhà hàng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.4. Quản trị Khách sạn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Vũ Thị Hoà
, Thư viện điện tử
Thức ăn Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.4. Quản trị Khách sạn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Triệu Thị Chơi
, Thư viện điện tử
Tổ chức đại tiệc
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.4. Quản trị Khách sạn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Triệu Thị Chơi
, Thư viện điện tử
Luật ATTP và các văn bản chỉ đạo thực hiện
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình Nghiệp vụ phục vụ ăn uống
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.4. Quản trị Khách sạn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Trịnh Xuân Dũng
, Thư viện điện tử
Món ăn Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.4. Quản trị Khách sạn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thảo
, Thư viện điện tử
Ẩm thực Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả:
, Thư viện điện tử
Pha chế thức uống bằng rau quả đậu hạt
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả:
, Thư viện điện tử
Pha chế thức uống bốn mùa
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ pha đồ uống
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả:
, Thư viện điện tử
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam NGHIỆP...
Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình nghiệp vụ Nhà hàng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình Quản trị kinh doanh Nhà hàng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.7. Quản trị Nhà hàng Tác giả: