Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử

Ngày viết: 22.03.2021

Total 50 Books Found!

, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành, 2. Sách - Tài liệu Tổng hợp Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình nghiệp vụ lữ hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị Kinh Doanh Lữ Hành
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị Kinh Doanh Lữ Hành
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị Kinh Doanh Lữ Hành
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình Xây dựng chương trình du lịch
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tìm hiểu văn hoá Việt Nam và ứng...
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tư vấn và bán chương trình du lịch
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình chuẩn bị và trình bày các bài thuyết...
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tổ chức thực hiện chương trình dữ liệu
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tìm hiểu lịch sử Việt Nam và ứng...
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Khảo sát và xây dựng chương trình du...
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Nhận biết về tài nguyên du lịch Việt...
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Chuẩn bị trước khi thực hiện chương trình...
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo Trình phát triển và duy trì văn hóa ẩm...
Thể loại: 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Quản trị bán hàng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.2. Kế toán Doanh nghiệp, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trần Thị Thập
, Thư viện điện tử
Giáo trình địa lý và Tài nguyên du lịch
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Mai Quốc Tuấn
, Thư viện điện tử
Bài giảng tiếng anh chuyên ngành lữ hành- hướng dẫn
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trần văn long
, Thư viện điện tử
Giáo trình thực hiện nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Nguyễn Tư Lương
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
, Thư viện điện tử
Giáo trình nghiệp vụ Lữ hành
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Phan Võ Thu Tâm
, Thư viện điện tử
Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Cẩm nang du lịch Việ Nam
, Thư viện điện tử
Du lịch Việt Nam qua Ô chữ
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trần Đình Ba
, Thư viện điện tử
Từ điển địa danh văn hoá lịch sử Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình nghiệp vụ Lữ hành
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình Quản trị kinh doanh Lữ hành
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Hỏi đáp về những Ngôi đình nổi tiếng Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Du lịch nông thôn từ lý luận đến thực tiễn
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình tổng quan cơ sở lưu trú du lịch
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: