Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử

Ngày viết: 22.03.2021

Total 17 Books Found!

, Thư viện điện tử
Giáo trình nhập môn quản trị lễ tân Final
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Nhập môn Quản trị Lễ tân
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Trả buồng và thanh toán
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tổ chức sự kiện
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Nhập môn Quản trị lễ tân
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Phục vụ khách lưu trú
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Marketing du lịch
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Bán và tiếp thị sản phẩm
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình nghiệp vụ lễ tân
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Trương Minh Vũ,Võ Đăng Khoa
, Thư viện điện tử
VTOS: Nghiệp vụ lễ tân
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình nghiệp vụ lễ tân
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch
, Thư viện điện tử
Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tân khách sạn
Thể loại: 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: TS. Đỗ Thị Minh
, Thư viện điện tử
Giáo trình kỹ năng giao tiếp
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình nghiệp vụ Lễ tân
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả:
, Thư viện điện tử
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam NGHIỆP...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình nghiệp vụ Lễ tân
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.5. Quản trị Lễ tân Tác giả: