Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử

Ngày viết: 22.03.2021

Total 137 Books Found!

, Thư viện điện tử
Món ngon thường ngày và lễ tết 3
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Lâm Phương Vũ - Nguyễn Trần Hùng
, Thư viện điện tử
Món ngon thường ngày và lễ tết
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Lâm Phương Vũ - Nguyễn Trần Hùng
, Thư viện điện tử
445 Món chưng hấp trị bệnh bổ dưỡng 5
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Khánh Linh
, Thư viện điện tử
445 Món chưng hấp trị bệnh bổ dưỡng 4
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Khánh Linh
, Thư viện điện tử
445 Món chưng hấp trị bệnh bổ dưỡng 3
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Khánh Linh
, Thư viện điện tử
445 Món chưng hấp trị bệnh bổ dưỡng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Khánh Linh
, Thư viện điện tử
Uống gì có lợi cho sức khoẻ 5
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Nam Việt
, Thư viện điện tử
Uống gì có lợi cho sức khoẻ 4
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Nam Việt
, Thư viện điện tử
Uống gì có lợi cho sức khoẻ 3
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Nam Việt
, Thư viện điện tử
Uống gì có lợi cho sức khoẻ 2
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Nam Việt
, Thư viện điện tử
Uống gì có lợi cho sức khoẻ 2
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Nam Việt
, Thư viện điện tử
Uống gì có lợi cho sức khoẻ 2
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Nam Việt
, Thư viện điện tử
Nước dùng và cách chế biến cho người sành ăn...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Thu Quỳnh
, Thư viện điện tử
Nước dùng và cách chế biến cho người sành ăn...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Thu Quỳnh
, Thư viện điện tử Nước dùng và cách chế biến cho người sành ăn... Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Thu Quỳnh
, Thư viện điện tử
Nước dùng và cách chế biến cho người sành ăn
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Thu Quỳnh
, Thư viện điện tử
120 Điều nên và không nên cho người bệnh ho...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Nam Việt -Khánh Linh
, Thư viện điện tử
120 Điều nên và không nên cho người bệnh ho...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Triệu Thị Chơi
, Thư viện điện tử
Kỹ thuật Chế biến và sử dụng thức ăn Việt...
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Triệu Thị Chơi
, Thư viện điện tử
Kỹ thuật Chế biến và sử dụng thức ăn Việt...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Triệu Thị Chơi
, Thư viện điện tử
Kỹ thuật Chế biến và sử dụng thức ăn Việt...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trần Toàn Trí
, Thư viện điện tử
Kỹ thuật Chế biến và sử dụng thức ăn Việt...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Triệu Thị Chơi
, Thư viện điện tử
Bánh tổng hợp 5
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trần Toàn Trí
, Thư viện điện tử
Bánh tổng hợp 4
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trần Toàn Trí
, Thư viện điện tử
Bánh tổng hợp 3
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trần Toàn Trí
, Thư viện điện tử
Bánh tổng hợp 2
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trần Toàn Trí
, Thư viện điện tử
Bánh tổng hợp 3
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trần Toàn Trí
, Thư viện điện tử
Bánh tổng hợp 2
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trần Toàn Trí
, Thư viện điện tử
Tiếng anh dùng trong lĩnh vực hội nghị- họp mặt
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: TS Hoàng Nguyên
, Thư viện điện tử
Giáo trình Chế biến bánh Âu
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Thiết kế thực đơn
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành 2
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành 1
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Quản trị tác nghiệp
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Hạch toán định mức 2019
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Hạch toán định mức 2018
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Chế biến món ăn Âu
Thể loại: 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Món ăn Á- Âu ngon mỗi ngày
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Nguyễn Viên Chi
, Thư viện điện tử
Các món ăn bổ dưỡng từ nấm
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Thục Anh
, Thư viện điện tử
Món chay ngon, dễ làm
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.3. Kỹ thuật chế biến món ăn Tác giả: Quỳnh Hương