Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử

Ngày viết: 22.03.2021

Total 63 Books Found!

, Thư viện điện tử
Giáo trình Khảo sát và thực hiện chương trình du...
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tìm hiểu các nền văn minh lớn trên...
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tìm hiểu văn hoá Việt Nam và ứng...
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tư vấn và bán chương trình du lịch
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết...
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Quản lý Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam và...
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Khảo sát và thực hiện chương trình du...
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Nhận biết tài nguyên du lịch Việt Nam...
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Chuẩn bị trước khi thực hiện chương trình...
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Phát triển và duy trì văn hoá ẩm...
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình văn hoá du lịch
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Hoàng Văn Thanh
, Thư viện điện tử
Giáo trình du lịch văn hoá
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trần Thuỳ Anh
, Thư viện điện tử
Giáo trình địa lý và Tài nguyên du lịch
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Mai Quốc Tuấn
, Thư viện điện tử
Bài giảng tiếng anh chuyên ngành lữ hành- hướng dẫn
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trần văn long
, Thư viện điện tử
Bài giảng tiếng anh chuyên ngành Hướng dẫn viên du...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: Trần Thị Dung
, Thư viện điện tử
Giáo trình nghiệp vụ Lữ hành
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Phan Võ Thu Tâm
, Thư viện điện tử
Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Cẩm nang du lịch Việ Nam
, Thư viện điện tử
Du lịch Việt Nam qua Ô chữ
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả: Trần Đình Ba
, Thư viện điện tử
Từ điển địa danh văn hoá lịch sử Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình Quản trị kinh doanh Lữ hành
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Hỏi đáp về những Ngôi đình nổi tiếng Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Tổng quan Du lịch
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Du lịch nông thôn từ lý luận đến thực tiễn
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình tổng quan cơ sở lưu trú du lịch
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình tổng quan du lịch
Thể loại: 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lưu trú
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
Bài giảng lịch sử văn minh Thế giới
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch, 1.6. Quản trị Lữ hành Tác giả:
, Thư viện điện tử
100 Kỳ quan thiên nhiên Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Non nước Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Giáo trình văn hoá du lịch
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Quy hoạch Du lịch
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Du lịch cộng đồng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Đặc trưng văn hoá truyền thống
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Văn minh Đại Việt
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Đặc trưng văn hoá truyền thống 54 dân tộc Việt...
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả:
, Thư viện điện tử
Những vùng đất, con người, tâm thức người Việt
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.1. Hướng dẫn du lịch Tác giả: