Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Phòng Hành chính – Tổng hợp

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Tầng 1 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: hcth@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 106)

Các Bộ phận – Tổ chuyên trách

TT Tên bộ phận – Tổ chuyên trách Email Điện thoại
1 Văn phòng Đảng Ủy – Ban giám hiệu vpbgh@ntc.edu.vn 203
2 Văn thư vanthu@ntc.edu.vn 110
3 Bộ phận Tổ chức Cán bộ tccb.hcth@ntc.edu.vn 107
4 Bộ phận Tài chính Kế toán tckt.hcth@ntc.edu.vn 212
5 Tổ Hành chính hc.hcth@ntc.edu.vn 110
6 Tổ Quản trị hcqt.hcth@ntc.edu.vn 112
7 Tổ Thi đua – Khen thưởng thtd@ntc.edu.vn 101
8 Tổ Quy chế quyche@ntc.edu.vn 203
9 Tổ Bảo vệ   81-102

81-306

 

Thành viên

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Thắng nhthang@ntc.edu.vn 106
2 Lê Quang Ngọc lqngoc@ntc.edu.vn 107
3 Trần Đăng Quang tdquang@ntc.edu.vn 203
4 Nguyễn Thị Hồng Phước nthphuoc@ntc.edu.vn 203
5 Bùi Thị Mỹ Lợi btmloi@ntc.edu.vn 101
6 Nguyễn Thị Hạnh Nghĩa nthnghia@ntc.edu.vn 101
7 Phạm Xuân Hồng Phúc pxhphuc@ntc.edu.vn  
8 Nguyễn Thị Xuân Thương ntxthuong@ntc.edu.vn 110
9 Tô Xuân Khoát txkhoat@ntc.edu.vn 112
10 Hoàng Văn Hùng hvhung@ntc.edu.vn  
11 Nguyễn Chí Công nccong@ntc.edu.vn  
12 Lộc Cẩm Châu lcchau@ntc.edu.vn  
13 Trần Minh Ngọc tmngoc@ntc.edu.vn  
14 Đặng Hồng Đức dhduc@ntc.edu.vn  
15 Đỗ Hồng Tâm dhtam@ntc.edu.vn  
16 Nguyễn Văn Khanh nvkhanh@ntc.edu.vn  
17 Phan Thị Hiên pthien@ntc.edu.vn  
18 Đào Thị Ngọc Nga dtnnga@ntc.edu.vn  
19 Phan Thị Hiền pthien@ntc.edu.vn  
20 Dương Thị Soa dtsoa@ntc.edu.vn  
21 Nguyễn Thị Hạnh nthanh@ntc.edu.vn  
22 Lương Thị Thảo ltthao@ntc.edu.vn  
23 Đinh Văn Khánh dvkhanh@ntc.edu.vn  
24 Dương Văn Sỹ dvsy@ntc.edu.vn  
25 Trương Trọng Nam ttdat@ntc.edu.vn  
26 Hà Tấn Đạt htdat@ntc.edu.vn  
27 Hoàng Thị Hà htha@ntc.edu.vn 212
28 Trần Thị Ngọc Lan ttnlan@ntc.edu.vn 214
29 Võ Thị Toàn vttoan@ntc.edu.vn  
30 Phạm Thị Diên ptdien@ntc.edu.vn  
31 Lê Thị Kim Liên ltklien@ntc.edu.vn  

 

Lượt xem: 268