Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tầng 2 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: dtqlkhhtqt@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 211)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Tuấn nttuan@ntc.edu.vn 211
2 Lê An Khang lakhang@ntc.edu.vn 204
3 Nguyễn Thị Thúy ntthuy@ntc.edu.vn  
4 Nguyễn Thị Tâm nttam@ntc.edu.vn  
5 Nguyễn Thị Hạnh nthanh@ntc.edu.vn  
6 Trần La Giang tlgiang@ntc.edu.vn  
7 Ngô Tấn Tài nttai@ntc.edu.vn  
8 Nguyễn Thị Kim Nga ntknga@ntc.edu.vn  
9 Nguyễn Khánh Huyền nkhuyen@ntc.edu.vn  

 

Lượt xem: 256