Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Tầng 1 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: cthssv@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 405)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Phan Ngọc Hậu pnhau@ntc.edu.vn 405
2 Nguyễn Thị Phương Thanh ntpthanh@ntc.edu.vn 111
3 Nguyễn Đình Sang ndsang@ntc.edu.vn  
4 Nguyễn Thị Hiền nthien@ntc.edu.vn  
5 Hoàng Minh Quân hmquan@ntc.edu.vn  
6 Đoàn Thị Kim Kiều dtkkieu@ntc.edu.vn  
7 Cao Văn Đạo cvdao@ntc.edu.vn  
8 Phan Trần Hiếu Kiên pthkien@ntc.edu.vn  

 

Lượt xem: 327