Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Khoa Quản trị Nhà hàng

KHOA QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: qtnh@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Giáo vụ khoa: 313 – Văn phòng khoa: 81-304)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Phạm Hồng Truyền phtruyen@ntc.edu.vn 81-304
2 Dương Thị Hồng Vân dthvan@ntc.edu.vn  
3 Phạm Thị Thanh Thảo pttthao@ntc.edu.vn  
4 Nguyễn Thái Hoàng Giang nthgiang@ntc.edu.vn  
5 Võ Hoàng Quân vhquan@ntc.edu.vn  
6 Vũ Thị Nguyệt Nga vtnnga@ntc.edu.vn  
7 Chu Thu Thủy ctthuy@ntc.edu.vn  
8 Ngô Thị Hải Yến nthyen@ntc.edu.vn  
9 Nguyễn Thị Lan Hương ntlhuong@ntc.edu.vn 313
Lượt xem: 336