Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Khoa Quản trị Lữ hành – Hướng dẫn Du lịch

KHOA QUẢN TRỊ LỮ HÀNH – HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: qtlhhddl@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Giáo vụ khoa: 314 – Văn phòng khoa: 81-312)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Thẩm Thành Trung tttrung@ntc.edu.vn 81-312
2 Lâm Thị Yến ltyen@ntc.edu.vn  
3 Võ Thị Phương Khanh vtpkhanh@ntc.edu.vn  
4 Vũ Thị Thùy Trang vtttrang@ntc.edu.vn  
5 Vũ Thị Thịnh vtthinh@ntc.edu.vn  
6 Vũ Duy Anh vdanh@ntc.edu.vn  
7 Nguyễn Thị Hoài Thương nththuong@ntc.edu.vn 314

 

Lượt xem: 310