Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Khoa Quản trị Khách sạn

KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: qtks@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Giáo vụ khoa: 313 – Văn phòng khoa: 81-307)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Trương Thị Hà ttha@ntc.edu.vn 81-307
2 Võ Minh Hồng vmhong@ntc.edu.vn  
3 Hồ Lê Khoa Anh hlkanh@ntc.edu.vn  
4 Lê Thị Thu Hằng ltthang@ntc.edu.vn  
5 Bùi Thị Ngọc Dung btndung@ntc.edu.vn  
6 Phạm Công Văn pcvan@ntc.edu.vn  
7 Nguyễn Thị Phú ntphu@ntc.edu.vn  
8 Đinh Hoàng Hà Diệu dhhdieu@ntc.edu.vn  
9 Trần Thị Chúc ttchuc@ntc.edu.vn  
10 Hoàng Văn Tâm hvtam@ntc.edu.vn  
11 Lê Việt Anh lvanh@ntc.edu.vn  
12 Trần Thị Sửu ttsuu@ntc.edu.vn  
13 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ntnhanh@ntc.edu.vn  
14 Ngô Thị Hoài Thương nththuong@ntc.edu.vn  
15 Đỗ Duy Minh ddminh@ntc.edu.vn  
16 Trần Thanh Huyền tthuyen@ntc.edu.vn  
17 Chu Đức Tân cdtan@ntc.edu.vn  
18 Nguyễn Thị Thu Ngân nttngan@ntc.edu.vn  
19 Hà Thị Sa htsa@ntc.edu.vn  
20 Phạm Thị Khánh Trang ptktrang@ntc.edu.vn 313

 

Lượt xem: 270