Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Khoa Quản trị Chế biến Món ăn

KHOA QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: qtcbma@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Giáo vụ khoa: 313 – Văn phòng khoa: 81-411)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Nguyễn Tân Huế nthue@ntc.edu.vn 81-411
2 Đinh Thị Vân Anh dtvanh@ntc.edu.vn  
3 Nguyễn Thị Hồng Thanh nththanh@ntc.edu.vn  
4 Vũ Thị Phương vtphuong@ntc.edu.vn  
5 Trần Văn Thăng tvthang@ntc.edu.vn  
6 Phạm Thị Minh Trang ptmtrang@ntc.edu.vn  
7 Nguyễn Thị Thương ntthuong@ntc.edu.vn  
8 Bùi Thanh Tùng bttung@ntc.edu.vn  
9 Nguyễn Văn Hoàng hvhoang@ntc.edu.vn  
10 Nguyễn Thị Tuyết Sương nttsuong@ntc.edu.vn 313

 

Lượt xem: 297