Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN – CƠ SỞ NGÀNH

Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: ktcbcsn@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Giáo vụ khoa: 314 – Văn phòng khoa: 81-410)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Nguyễn Thị Kim Loan ntkloan@ntc.edu.vn 81-410
2 Phạm Thị Minh Nguyệt ptmnguyet@ntc.edu.vn
3 Nguyễn Thị Hoàng Sa nthsa@ntc.edu.vn
4 Lê Văn Trọng lvtrong@ntc.edu.vn
5 Lê Thị Nguyệt ltnguyet@ntc.edu.vn
6 Võ Thị Như Hiển vtnhien@ntc.edu.vn
7 Trương Trọng Tuyền tttuyen@ntc.edu.vn
8 Nguyễn Thị Vân Anh ntvanh@ntc.edu.vn
9 Hoàng Thị Ngọc Hà htnha@ntc.edu.vn
10 Nguyễn Thanh Bảy ntbay@ntc.edu.vn
11 Hà Diệu Linh hdlinh@ntc.edu.vn
12 Nguyễn Thị Yến ntyen@ntc.edu.vn 314

 

Lượt xem: 294