Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính nội bộ trong trường học


Tác giả: Bộ giáo dục và Đào tạo Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.2. Kế toán Doanh nghiệp Nhà xuất bản: Lao động Năm xuất bản: Mã sách: Link Trang: Quốc gia: Ngôn ngữ: Tiếng việt Kích thước: Size File điện tử:
Lượt xem: 0