Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Hướng dẫn cơ chế quản lý mua sắm thiết bị và đầu tư xây dựng đối với Trường học


Tác giả: Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.2. Kế toán Doanh nghiệp Nhà xuất bản: Lao động xã hội Năm xuất bản: Mã sách: Link Trang: Quốc gia: Ngôn ngữ: Tiếng việt Kích thước: Size File điện tử:
Lượt xem: 0