Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Giáo trình thương phẩm và an toàn thực phẩm


Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Thể loại: 1.7. Quản trị Nhà hàng Nhà xuất bản: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Năm xuất bản: Mã sách: Link Trang: 0 Pages Quốc gia: Việt Nam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Kích thước: Size File điện tử: Sách điện tử
Lượt xem: 0